Βιβλία για Λαϊκούς Αγωνιστές της Λέσβου
Μετά από συγκέντρωση στοιχείων, καταγραφή μαρτυριών και πολύπλευρη έρευνα δεκαετιών

Α). ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ, Βίοι  Λέσβιων Λαϊκών Αγωνιστών, δύο τόμοι ,του Παναγιώτη Κουτσκουδή ( 2018)

Β). Δημοκρατικός Στρατός Λέσβου, Συνοπτική Ιστορία-Μαρτυρολόγιο-Τόποι Μαρτυρίου, των Βασίλη Καλογερά και Παναγιώτη Κουτσκουδή (2002)

Γ). Σελίδες του Αγώνα του Γιώργου Σκούφου, με επιμέλεια των Βασίλη Καλογερά και Παναγιώτη Κουτσκουδή

Δ). Μιχάλης Λιαρούτσος –Από ώρας πρώτης έως εσχάτης- του Παναγιώτη Κουτσκουδή (2017)