Με πρωτοβουλία των Φίλων Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικής Δημιουργίας και με την άδεια της οικογένειας του <<Δάσκαλου>> Απόστολου Αποστόλου, τα Γ.Α.Κ ψηφιοποίησαν τα εξαντλημένα βιβλία <<ΜΝΗΜΕΣ–Α >>, <<ΜΝΗΜΕΣ– Β >>, <<ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ >>, που θα τα βρίσκουμε αναρτημένα στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και στα Γ.Α.Κ. Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι τα υπηρεσιακά στελέχη των Γ.Α.Κ. και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης αξίζουν κάθε επιβράβευση για την προσφορά τους.