Φίλοι Ιστορικής Μνήμης                                                                   

Και Πολιτιστικής Δημιουργίας

                                  23 Μαρτίου 2023

 

                          Προς : κ. Δήμαρχο Μυτιλήνης

                                        κ. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

                                        κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

                                        κ. Εκπροσώπους δημοτικών παρατάξεων Μυτιλήνης

                                        Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης

                                        Επιτροπή Ονοματοθεσίας Αποκ. Διοίκησης Αιγαίου         

                                        Μ.Μ.Ε.

  

Θέμα: Οφειλόμενη Τιμή στους 42  Συμπατριώτες μας, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και δεοντολογία ονοματοθεσίας οδών.

Δύο φορές μέχρι σήμερα, στάλθηκε στην δημοτική αρχή, υπόμνημα του συγγραφέα Γιώργου Γαλέτσα, για τις επιβαλλόμενες συμπληρώσεις και διορθώσεις, των ονομάτων των 42 εκτελεσμένων συμπατριωτών μας, σε οδούς της Μυτιλήνης (στις 20-12-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 58887   και στις 9-5-2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 14261 ).  Σαν σήμερα 23 Μαρτίου,  έγινε το 1942 η πρώτη ομαδική εκτέλεση τεσσάρων συμπατριωτών μας από τους ναζί κατακτητές στα Τσαμάκια, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε, αφού δυστυχώς καμιά διαδικασία δεν έγινε μέχρι τώρα, επισημαίνοντας τα παρακάτω :

Το 1994 με προτάσεις  της επιτροπής ονοματοθεσίας οδών, αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης τα ονοματεπώνυμα των 33 Πατριωτών, που εκτελέστηκαν την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής στα Τσαμάκια και αναγράφονταν στην τότε αναθηματική στήλη, να δοθούν σε νέους δρόμους των οικισμών Βαρειάς, Ακρωτηριού, Νεάπολης, Πληγονιού κ.λ.π.(  προάστια που τότε επεκτεινόταν) και πράγματι τούτο έγινε με τις απαιτούμενες αποφάσεις.

Επιβαλλόμενες ενέργειες που καθυστερούν χρόνια, παρά τις προτάσεις μας, είναι οι παρακάτω:

 • Να δοθούν σε δρόμους των ίδιων περιοχών και τα υπόλοιπα 9 ονοματεπώνυμα, που τότε δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αναθηματική πλάκα, αλλά προέκυψαν από νεώτερη ιστορική έρευνα.
 • Να τοποθετηθούν νέες πινακίδες οδοσήμανσης, με το σωστό ονοματεπώνυμο, στα πέντε λανθασμένα  ονοματεπώνυμα. Τα όποια προβλήματα προκύψουν στους κατοίκους των μικρών αυτών πέντε  δρόμων, μπορούν να αντιμετωπίζονται με σχετικές βεβαιώσεις  του Δήμου. Θεωρούμε αδιανόητο να τιμούμε ανύπαρκτα πρόσωπα, επειδή  τα ονόματά τους είχαν γραφεί αλλοιωμένα με πένα και μελάνι, στις ληξιαρχικές πράξεις του κατοχικού Δήμου.
 • Επειδή πολλά ακίνητα, στο ξεκίνημα ή στις διασταυρώσεις των δρόμων αυτών ήταν αδόμητα, οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί χαμηλά ή πάνω σε φράχτες ή έχουν χαθεί, θα πρέπει μετά από έλεγχο τόσο στις παλιές όσο και οι νέες πινακίδες,  όπου αυτό απαιτείται, να τοποθετηθούν σε μεταλλικό ιστό και να αναφέρουν μετά το όνομα «Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς».
 • Στη διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε ενημέρωση, όπως και για την υπόδειξη των παραπάνω δρόμων. Αναλυτικά βιογραφικά, καθώς και οι τραγικές ιστορίες των 42 Εκτελεσμένων Συμπατριωτών μας, περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Γιώργου Γαλέτσα : «ΣΤΟ  ΣΗΜΑΔΙ…».
 • Ελπίζουμε η πρότασή μας αυτή, να μην έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες προτάσεις μας, για την αποκατάσταση του χώρου στο Μνημείο των 42 Εκτελεσμένων στα Τσαμάκια, που κρύφτηκε με στύλους και ντουλάπες της ΔΕΗ και με κάδους απορριμμάτων, κακώς δε αποτελεί πευκόφυτη αλάνα στάθμευσης μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων.
 • Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε και παραθέτουμε την νομοθεσία και νομολογία για την δεοντολογία ονοματοδοσίας και μετονομασίας οδών

Αναμένουμε τις  οφειλόμενες ενέργειές σας.

Φίλοι Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικής Δημιουργίας

Νομοθεσία και νομολογία για την Δεοντολογία ονοματοθεσίας και μετονομασίας οδών.

 • . Τα ονόματα που δίνονται σε οδούς, σύμφωνα με την εγκύκλιο 6 με Α.Π. 8257 από 3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να αξίζουν την διαιώνιση ως παραδείγματα προς μίμηση : « …Η απόδοση τιμής σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα δέον να απηχεί την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των δημοτών, ούτως ώστε να μην εγείρονται αμφισβητήσεις και να καθίσταται ευχερής η αποδοχή της ενέργειας της δημοτικής αρχής. Προς τούτο υπενθυμίζεται η δυνατότητα προηγούμενης διαβούλευσης από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 3852/2010».
 • Σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου της 30ης Ιανουαρίου 2019, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω :

« Η ονοματοθεσία πρέπει να γίνεται για λόγους:

 • Απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κ.λ.π. ή της διατηρήσεως της μνήμης Ιστορικών Συμβάντων Ευρύτερης Σημασίας (Σ.τ.Ε. 1316/1979).
 • Ανάγκης να τιμηθούν άνθρωποι για τις Υπηρεσίες που έχουν προσφέρει, για την αρετή τους κ.λ.π. ή σπουδαία Ιστορικά Γεγονότα (Σ.τ.Ε. 1917/1985).
 • «… Τα ονόματα να είναι γενικής κατά το δυνατόν αποδοχής…».
 • «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το δικαίωμα να τιμήσει τις μεγάλες Ιστορικές Στιγμές του Έθνους και μέσα από αυτές το Έπος της Εθνικής Αντίστασης 1941/1944».

« Ονοματοθεσία αναφερόμενη προδήλως εις την προαγωγήν των Πολιτιστικών και Πνευματικών συμφερόντων της περιφέρειας των Ο.Τ.Α.» (Σ.τ.Ε. 1316/1979).

«….. Οι μετονομασίες Οδών, Πλατειών και Συνοικιών να γίνονται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και με πλήρη αιτιολόγηση» ώστε να αποφεύγονται νομικά προβλήματα όπως με τα Συμβόλαια Ιδιοκτησιών, στοιχεία ακινήτων στις Κρατικές και Δημοτικές Υπηρεσίες κ.λ.π. (Σ.τ.Ε. 1917/1985, 3791/1980, 4251/1980, 4324/1980).

 • «Οι Ο.Τ.Α. θα μπορέσουν να προβούν σε μετονομασία Οδών και Πλατειών, που τα ονόματα συνδέονται με άτομα και καταστάσεις των καθεστώτων που στέρησαν την Ελευθερία του Ελληνικού Λαού (Δικτατοριών και Ξενικής Κατοχής) (Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 89152/132 από 10-11-1983).

Οι προτάσεις προς τους Ο.Τ.Α. από πολίτες ή φορείς θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με επίσημα δημοσιευμένα βιογραφικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν την κοινωνική προσφορά του προτεινόμενου προσώπου. Καλό επίσης θα ήταν να μην γίνονται προτάσεις από συγγενικά πρόσωπα, ώστε να αποφεύγονται τα υποκειμενικά κριτήρια, οι αμφισβητήσεις και οι αντιπαραθέσεις.

 • Οι ονοματοθεσίες πέραν του προφανούς στόχου για την προβολή της συμβολής στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και την Κοινωνική Πρόοδο του Τόπου μας, θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα για ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά.
 • Θα πρέπει να καθιερωθούν νέου τύπου πινακίδες ονοματοθεσίας Οδών, Πλατειών και Συνοικιών, που να αναγράφουν την ιδιότητα του τιμώμενου προσώπου, ( για παράδειγμα “Οδός Ευαγ. Παπανούτσου Παιδαγωγού”) ».