1912-1940 (Απελευθέρωση, Βαλκανικοί Πόλεμοι και Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μεσοπόλεμος, Ιδιώνυμο, Δικτατορία Μεταξά)

1912-1940 (Απελευθέρωση, Βαλκανικοί Πόλεμοι και Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μεσοπόλεμος, Ιδιώνυμο, Δικτατορία Μεταξά)2021-09-16T09:53:23+00:00

Νοέμβριος 1912

Δεκέμβριος 1912

Δεκέμβριος 1913

Νοέμβριος 1922

Σεπτέμβριος 1923

Μάρτιος 1929

Αύγουστος 1936

Φεβρουάριος 1937

Go to Top