1967-1974 (Επταετία της Χούντας, Αντιδικτατορικό κίνημα, Πολυτεχνείο)

1967-1974 (Επταετία της Χούντας, Αντιδικτατορικό κίνημα, Πολυτεχνείο)2022-02-01T13:43:43+00:00

Απρίλιος 1967

Ιούνιος 1969

Φεβρουάριος 1973

Νοέμβριος 1973

Δεκέμβριος 1973

Ιανουάριος 1974

Ιούλιος 1974

Δεκέμβριος 1974

Go to Top