1912-1940 (Απελευθέρωση, Βαλκανικοί Πόλεμοι και Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μεσοπόλεμος, Ιδιώνυμο, Δικτατορία Μεταξά)

Απελευθέρωση της Λέσβου από τον Οθωμανικό ζυγό – Δύο κείμενα του Αριστείδη Κυριαζή και φωτογραφίες της εποχής

8η Δεκεμβρίου 1912 – Υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης του Οθωμανικού στρατού, μετά τη μάχη του Κλαπάδου

Go to Top